با کلیک بر روی لینک دانلود زیر  می توانید رسید آن روز را مشاهده بفرمایید.

لینک دانلود رسیدهای پستی امروز:       991009.pdf

برای پیگیری مرسوله های پستی و اطلاع از گردش آن در پست نیز می توانید با استفاده از  شماره مرسوله که در ستون دوم از سمت راست رسید پستی نمایش داده شده است و وارد نمودن آن در سامانه رهگیری مرسولات شرکت ملی پست به آدرس https://tracking.post.ir/ از روند توزیع مرسوله خود مطلع گردید.