با کلیک بر روی لینک دانلود زیر  می توانید رسید آن روز را مشاهده بفرمایید.

لینک دانلود رسیدهای پستی امروز: 

14000422.pdf

برای پیگیری مرسوله های پستی و اطلاع از گردش آن در پست نیز می توانید با استفاده از  شماره مرسوله که در ستون دوم از سمت راست رسید پستی نمایش داده شده است و وارد نمودن آن در سامانه رهگیری مرسولات شرکت ملی پست به آدرس tracking.post.ir از روند توزیع مرسوله خود مطلع گردید.