با کلیک بر روی لینک دانلود زیر  می توانید رسید آن روز را مشاهده بفرمایید.

لینک دانلود رسیدهای پستی امروز: 

14000502 (1).pdf

14000502 (2).pdf

14000502 (3).pdf

14000502 (4).pdf


شهلا رحمن پور (بندرامام) 190060012600053526356356111

سارا مهدویان (قزوین) 1900600126006910034111

برای پیگیری مرسوله های پستی و اطلاع از گردش آن در پست نیز می توانید با استفاده از  شماره مرسوله که در ستون دوم از سمت راست رسید پستی نمایش داده شده است و وارد نمودن آن در سامانه رهگیری مرسولات شرکت ملی پست به آدرس tracking.post.ir از روند توزیع مرسوله خود مطلع گردید.