991004.pdf  با کلیک بر روی فایل سمت راست می توانید رسید آن روز را مشاهده بفرمایید.

برای پیگیری مرسوله های پستی و اطلاع از گردش آن در پست نیز می توانید با استفاده از  شماره مرسوله که در ستون دوم از سمت راست رسید پستی نمایش داده شده است و وارد نمودن آن در سامانه رهگیری مرسولات شرکت ملی پست به آدرس  https://tracking.post.ir  از روند توزیع مرسوله خود مطلع گردید.