با کلیک بر روی لینک دانلود زیر می توانید رسید آن روز را مشاهده بفرمایید. شایان ذکر است که فایل های امروز به صورت عکس می باشد و به دلیل کیفت پایین عکس ها پیشاپیش پوزش می طلبیم.

لینک دانلود رسیدهای پستی امروز:  991011-1.jpeg    991011-2.jpeg991011-3.jpeg991011-4.jpeg    

برای پیگیری مرسوله های پستی و اطلاع از گردش آن در پست نیز می توانید با استفاده از  شماره مرسوله که در ستون دوم از سمت راست رسید پستی نمایش داده شده است و وارد نمودن آن در سامانه رهگیری مرسولات شرکت ملی پست به آدرس tracking.post.ir از روند توزیع مرسوله خود مطلع گردید.